Termoelektrana Kusile

Termoelektrana Kusile

Kusile je termoelektrana na ugljen smještena u blizini postojeće Kendal elektrane u Nkangala okrugu u provinciji Mpumalanga. Naziv Kusile potječe iz Ndebele i Siswati jezika a ima značenje "zora je svanula". Elektrana se sastoji od 6 blokova svaki instalirane snage približno 800 MW što ukupno rezultira sa instaliranih 4800 MW. Kao takva će biti jedna od najvećih elektrana na ugljen na svijetu. U pravilu izgradnja termoelektrane na ugljen traje 10 godina ali će zbog ograničenja u opskrbi električnom energijom izgradnja biti ubrzana I očekuje se da će trajati 8 godina.

 

Lokacija

Južnoafrička Rebublika, Mpumalanga Provincija, Nkangala

Investitor

ESKOM South Africa

Naručitelj

MHPSE, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe

Opseg usluga

Projektiranje oslonaca niskotlačnih cjevovoda

Planiranje, proračun, projektiranje, priprema specifikacije materijala, priprema detaljne izvedbene dokumentacije

3D modeliranje upotrebom SUcad+ i integracija sa Intergraph PDS

Približno 1600 oslonaca po jednom bloku, ukupno 9600 za cijelu elektranu

Ukratko

Inženjering Zagreb d.o.o. je tvrtka za projektiranje, vođenje projekata i izvođenje sa reputacijom pružanja visokokvalitetnih, pouzdanih i tehnički naprednih inženjerskih rješenja unutar zadanog vremenskog i financijskog okvira.
 

Više...