O nama

Inženjering Zagreb d.o.o. je „relativno“ mlada tvrtka koja je u kratkom vremenu okupila iskusne stručnjake iz Hrvatske i sklopila ugovore o pružanju inženjerskih usluga sa poznatim svjetskim korporacijama. Naš tim je sastavljen od zaposlenika sa dugogodišnjim iskustvom projektiranja postrojenja u energetici, procesnoj i petrokemijskoj industriji.

Trenutno je okosnica našeg poslovanja pružanje usluga izrade izvedbene dokumentacije za strane naručitelje upotrebom suvremenih programskih alata kao što su PDMS (Plant Design Management System) tvrtke AVEVA te PDS (Plant Design System) i SmartPlant tvrtke INTERGRAPH. Navedeni programski alati predstavljaju vrhunac računalno potpomognutog projektiranja bez kojih je danas gotovo nemoguća realizacija EPC projekata (Engineering Procurement Construction – projektiranje, isporuka i izgradnja) unutar zadanih vremenskih i financijskih okvira te zadanih zahtjeva za kvalitetom.

Daljnjim zapošljavanjem novih iskusnih kadrova i kontinuiranom edukacijom postojećih te stjecanjem iskustva na velikim međunarodnim projektima kroz rad u multidisciplinarnim timovima, Inženjering Zagreb d.o.o. se već sada profilirala kao tvrtka koja je u mogućnosti samostalno ili u suradnji sa našim partnerima, ponuditi usluge izrade baznog projekta, izrade glavnog projekta te izvedbenog projekta industrijskih postrojenja ili ponuditi isporuku kompletnih postrojenja po sistemu ključ u ruke uključujući i ishođenje potrebnih dozvola.

Inženjering Zagreb d.o.o je u mogućnosti realizirati razvojne projekte kroz različite tipove ugovora, uključivo ali ne i isključivo:

  • Studije isplativosti i idejna rješenja
  • Third Party Verification – Provjera od strane treće osobe
  • FEED Front End Engineering Design – prošireno idejno rješenje sa detaljnom razradom koja daje relativno preciznu procjenu troškova
  • EPC Engineering Procurement Construction – projektiranje isporuka i izgradnja
  • EPcm Engineering, Procurement, Construction Management – projektiranje, isporuka i upravljanje izgradnjom
  • EPcma Engineering, Procurement, Construction Management Assistance – projektiranje, isporuka i pomoć kod upravljanja izgradnjom
  • EP Engineering, Procurement – projektiranje i isporuka
  • Podrška upravljanju projektom

Naša vizija i vrijednosti

Našom vizijom su definirani ciljevi poslovanja. Naše vrijednosti i važnost koju im pridajemo se moraju očitovati kroz našu organizaciju i kroz sve aspekte našeg poslovanja.

Vizija

Naša vizija je kroz pridržavanje zadanih vrijednosti biti odabrani partner za pružanje inženjerskih usluga.

Vrijednosti

Djelovati ćemo etično, sigurno, pošteno i zakonito.

Raditi ćemo na rješavanju zajednički prihvaćenih odgovornosti, angažirati se kod donošenja odluka te prihvatiti sve odgovarajuće nagrade i posljedice.

Kontinuirano ćemo ispunjavati ili premašivati očekivanja i fokusirati se na neprestano poboljšavanje.

Prema pojedincima ćemo se odnositi sa poštovanjem i dostojanstveno i komunicirati ćemo jasno i pošteno. Pružiti ćemo zaposlenicima mogućnost da iskoriste svoj potencijal.

Kroz suradnju ćemo raditi na ispunjavanju zajedničkih ciljeva.

Zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša

Briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika, klijenata i javnosti su naše temeljne vrijednosti. Pridržavamo ih se jednako kao što osiguravamo kvalitetu našega rada – implementacijom strogog nadzora kroz sve faze naših projekata.

Projektiramo naše proizvode i usluge na način kako ne bi imale nepotreban utjecaj na okoliš, kako bi bili sigurni i učinkoviti u potrošnji energetskih i prirodnih resursa. Nastojimo osigurati da je naše proizvode moguće reciklirati ili sigurno zbrinuti.

Naši projekti